Câu hỏi của NTMH - Toán lớp 7 | Học trực tuyến

Câu hỏi của NTMH - Toán lớp 7

Tìm (x,y) thỏa:

|2x - 0,(24)| + |3y + 0,1(55)| = 0

giúp mk nhé mn ơi

thanks nhìu >^^< ^^

    Được cập nhật 31/10/2016 lúc 12:41
    4 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.