Địa lý Việt Nam

Huyền Phạm

chứng minh biển nước ta có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên phong phú

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 20 tháng 3 2019 lúc 15:32

Tài nguyên thiên nhiên:

+ nguồn muối vô tận

+ nhiều mỏ dầu, khí ( thềm lục địa )

+ liệu sa khoáng và trữ lượng công nghiệp (ôxit titan , cát trắng )

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN