Bài 24 : Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến 1873

Phan Ngọc Ánh Tuyết

Thái độ và hành động của nhân dân VN chống quân xâm lược Pháp từ năm 1858 đến những năm cuối thế kỉ XIX ?

(câu này nữa ạ, giúp mik với,cũng gấp nhắm,please)

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 16 tháng 3 2019 lúc 20:43

Thái độ : kiên quyết, căng tức, phẫn nộ, quyết chống xâm lược.

Hành động : liên tục đấu tranh mở các cuộc khởi nghĩa ngăn cản thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN