Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884

Thời gian

Quá trình xâm lược

của thực dân Pháp 

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta 

1/9/1858

Pháp chiếm bán đảo Sơn Trà, mở màn cuộc xâm lược Việt Nam

Triều đình lãnh đạo nhân dân chống trả quyết liệt

2/1859

Pháp kéo vào Gia Định 

 

- Quân triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã

- Nhân dân chủ động đánh giặc

24/2/1861

 

- Pháp tấn công đại đồn Chí Hòa

- Sau đó Pháp chiếm Định Tường - Biên hòa - Vĩnh Long 

 

 

- Nghĩa quân do Nguyễn Trung Trực chỉ huy đốt cháy tàu Hy Vọng trên sông Vàm Cỏ Đông (10/12/1861)

- 6/1862 triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhân Tuất

6/1867

Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên  

- Nhân dân nổi dậy khởi nghĩa ở khắp nơi: Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Hữu Huân, Phan Văn Trị...

20/11/1873

 

Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ nhất

 

 

- Nguyễn Tri Phương lãnh đạo quân triều đình đấu tranh

- Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất

25/4/1882

- Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai

- Hoàng Diệu lãnh đạo quân triều đình đấu tranh

- Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai

18/8/1883

Hạm đội Pháp đánh Thuận An

- Triều đình Huế đình chiến, kí với Pháp Hiệp ước là Hác-măng và Pa-tơ-nốt

-> Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến

 

@835004@

2. Phong trào Cần vương (1885 - 1896)

Thời gianSự kiện
5/7/1885Cuộc phản công của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế
13/7/1885Ra "chiếu Cần vương"
1885 - 1888Phong trào Cần vương có vua
1888 - 1896Phong trào Cần vương không có vua

 

@835562@

3. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến năm 1918)

Thời gianSự kiện
1905 - 1909Phong trào Đông Du
1907Đông Kinh nghĩa thục
1908Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì
1911Nguyễn Tất Thành bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN