Góc với đường tròn

Tun Duong

cho đường kính AB. qua C thuộc nửa đừng tròn kẻ tiếp tuyến d


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN