Nguyễn Hoàng Hưng
8 tháng 10 2016 lúc 19:10

Để x chia hết cho 8 và 9 thì ta lấy hai số đó nhân với nhau

để thử lại anh hoặc chị hãy nhân xong rồi đem chia lại từng số một lần lượt

Bình luận (0)
Hollow Ichigo
8 tháng 10 2016 lúc 19:20

Để x hia hết cho 8 và 9 thì số đó phải là UC của 8 và 9.

Bình luận (0)
nu hoang tu do
9 tháng 10 2016 lúc 8:49

ban tu giai di, cau nay khong co trong toan lop 7 dau ma tra loi..

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN