CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Ngọc Thảo

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. H2 + O2 ----> H2O

b. Al + Cl2-----> AlCl3

c. Fe(OH)3-----> Fe2O3 + H2O

d. KOH + CuCl2-----> Cu(OH)2 + KCL

Cao Tiến Đạt
Cao Tiến Đạt 7 tháng 12 2018 lúc 19:37

a) 2H2 + O2 ----> 2H2O

b) 2Al + 3Cl2 ----> 2AlCl3

c) 2Fe(OH)3 ----> Fe2O3 + 3H2O

d) 2KOH + CuCl2 ----> Cu(OH)2 + 2KCl

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 7 tháng 12 2018 lúc 20:30

\(\left(a\right)2H_2+O_2\rightarrow2H_2O\)

\(\left(b\right)2Al+3Cl_2\rightarrow2AlCl_3\)

\(\left(c\right)2Fe\left(OH\right)_3\rightarrow Fe_2O_3+3H_2O\)

\(\left(d\right)2KOH+CuCl_2\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+2KCl\)

Bình luận (0)
Uyên Nhi
Uyên Nhi 8 tháng 12 2018 lúc 12:22

a. 2H2 + O2 ----> 2H2O

b. 2Al +3 Cl2-----> 2AlCl3

c. 2Fe(OH)3-----> Fe2O3 + 3H2O

d. 2KOH + CuCl2-----> Cu(OH)2 +2 KCL

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN