Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Huỳnh Thu Trang

Nêu cấu trúc địa chỉ thư điện tử

Anh Pha
Anh Pha 25 tháng 10 2018 lúc 19:51

Địa chỉ thư điện tử, có dạng:

<tên truy cập>@<đia chỉ máy chủ của hộp thư> và bao gồm các thành phần sau:

– Tên truy cập;

– Địa chỉ máy chủ của hộp thư.

Ví dụ: anhpha@gmail.com

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN