Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Lê Thị Huỳnh Như

hãy nêu biểu hện của sống có đạo đức, kỉ luật và tuân theo pháp luật

Satoshi
Satoshi 7 tháng 11 2018 lúc 19:30

- Chăm sóc ông bà lúc đau ốm

- Tham gia tích cực công việc của lớp

- Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà

- Không đua xe máy

- Không tàng trữ, vân chuyển, bán chất cấm.

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
Phùng Hà Châu 23 tháng 10 2018 lúc 19:47

- Chăm sóc ông bà lúc đau ốm

- Tham gia tích cực công việc của lớp

- Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà

- Không đua xe máy

- Không tàng trữ, vân chuyển, bán chất cấm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN