Lê Quang Phúc
14 tháng 9 2017 lúc 14:14

Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là b.

=> 5a = 3b

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 3 = 8 ( phần )

Số thứ nhất là:

364,8 : 8 x 3 = 136,8

Số thứ hai là:

364,8 - 136,8 = 228

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN