Chương II. Vận động

Phan Hoài Hương

Trình bày các bước băng bó, sơ cứu cho người bị gãy xương

Nguyễn Ngọc Lộc
10 tháng 11 2020 lúc 20:33

- Bước 1: Đặt 2 nẹp gỗ (hoặc nẹp tre tre) cố định chỗ xương gãy.

Bước 2: Lót trong nẹp bằng gạc (hoặc vải mềm) gấp dày ở các

chỗ đầu xương.

Bước 3: Buộc định vị ở 2 chỗ đầu nẹp và 2 bên chỗ xương gãy.

Bình luận (0)
No Name =))
Đại úy -
10 tháng 11 2020 lúc 19:34

- Bước 1: Đặt 2 nẹp gỗ (hoặc nẹp tre tre) cố định chỗ xương gãy.

Bước 2: Lót trong nẹp bằng gạc (hoặc vải mềm) gấp dày ở các

chỗ đầu xương.

Bước 3: Buộc định vị ở 2 chỗ đầu nẹp và 2 bên chỗ xương gãy.

Bình luận (0)
Trần Thùy Linh
10 tháng 11 2020 lúc 20:12

-B1: Cố định 2 dây vào gần chỗ xương bị gãy và 2 dây tiếp theo ở 2 khuỷu tay và cổ tay.(cẳng tay)

-B2: Đặt nẹp gỗ vào tay và lót vải mền ở cổ tay và khuỷu tay.

-B3: Cuốn gạc xung quanh.

-B4: Đeo cẳng tay vào cổ bằng dây.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN