Nguyễn Ngọc Lộc

Nguyễn Ngọc Lộc

  • Số câu hỏi 3
  • Số câu trả lời 305
  • Điểm thành tích 57GP 121SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Diễn Kim


Địa chỉ

Huyện Diễn Châu, Nghệ An

Liên kết