Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 17

Người theo dõi (1)

Phạm Thảnh

Đang theo dõi (1)