co nang nhan ma
29 tháng 8 2017 lúc 22:18

thieu de bai roi ban oi !

Bình luận (0)
Vũ Dino
29 tháng 8 2017 lúc 23:12

Cạnh của hình vuông là: 

\(\frac{20}{3}\div4=\frac{5}{3}\)(dm)

Diện tích hình vuông đó là: 

\(\frac{5}{3}\times\frac{5}{3}=\frac{25}{9}\)(dm2)

Đáp số: \(\frac{25}{9}\)dm2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một hình vuông có chu vi bằng 20 cm . Tính diện tích của hình vuông đó ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN