Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 424
Điểm GP 154
Điểm SP 747

Người theo dõi (138)

Huyền Moon
Hà Nhi

Đang theo dõi (6)

Đức Minh
Hoàng Nguyên Vũ
Admin
Na Cà Rốt
phynit

Dòng thời gian