Chương I- Điện tích. Điện trường

Lê Thị Thu Hà

hai điện tích điểm \(q_1=-q_2=-3.10^{-8}C\) cách nhau 10cm trong chân không, vẽ hình xác định lực tác dụng lên điện tích \(q=4.10^{-8}\) đặt tại

a/ M là trung điểm AB

b/N cách A 6cm, B 8cm

c/ P cách đều A,B là 10cm


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN