Kia Cerato
5 tháng 8 2017 lúc 16:32

a)\(-3x\left(y^2+2x\right)-3\left(1-xy^2\right)+6x^2\)

\(=-3xy^2-6x^2-3+3xy^2+6x^2\)

\(=-3\left(đpcm\right)\)

b)\(\left(2x+1\right)\left(3y-1\right)-\left(y-1\right)\left(6x+3\right)-2\left(2x+5\right)\)

\(=6xy-2x+3y-1-\left(6xy+3y-6x-3\right)-4x-10\)

\(=6xy-6x+3y-11-6xy-3y+6x+3\)

\(=-8\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN