Chương V. Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Thanh Bình

Đốt cháy hoàn toàn HIDRO CACBON A thu được 2,32g nước . Tính số mol của hidro cacbon đã tham gia phản ứng

Duy Anh
Thiếu tá -
1 tháng 7 2020 lúc 22:56

Ta có: \(n_{H_2O}=\frac{2,32}{18}=\frac{29}{225}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_H=\frac{29}{225}\cdot2\approx0,26\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
2 tháng 7 2020 lúc 3:32

Em xem lại đề nha, anh nghĩ đề sai hoặc thiếu dữ kiện.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN