Bùi Thị Thùy Dương
28 tháng 7 2017 lúc 21:39

Lần một lấy ra số dầu là:

360 x 2/9 = 80 (L)

Lần hai lấy ra số dầu là:

360 x 2/5 = 144 (L)

Cả hai lần lấy ra số dầu là:

80 + 144 = 224 (L)

Lần thứ ba lấy ra số dầu là:

360 - 224 = 136 (L)

Đ/S: 136 L dầu

Bình luận (0)
Cô Nhóc Thiên Bình
28 tháng 7 2017 lúc 21:40

Tặng cậu đấy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN