Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 67
Số lượng câu trả lời 176
Điểm GP 34
Điểm SP 106

Người theo dõi (20)

Đang theo dõi (16)

✟şin❖
Cao Minh Huy
Vân Anh Nguyễn.
quynhdovu2007