Căn bậc hai. Căn bậc ba

Rồng Xanh

1. cho \(\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}\) \(\ne\) 0 rut goc bieu thuc M =\(\frac{x^2-y^2+z^2}{\left(\text{ax}-by+cz\right)}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN