Chương IV - Dao động và sóng điện từ - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Các vật liệu sau thường dùng làm vật cách điện : A. Sứ, kim loại, nhựa, cao su. B. Sơn , gỗ , chì, gang, sành. C. Vàng, bạc, nhựa pôlyêtylen. D. Nhựa, nilông, sứ, cao su. Câu 2: Trong kim loại, các êlectrôn tự do là: A. Những êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chuyển dịch tự do. B. Những êlectrôn quay xung quanh hạt nhân. C. Những êlectrôn dịch chuyển xung quanh nguyên tử. D. Những êlectrôn chỉ dịch chuyển khi có dòng điện. Câu 3: Chiều dòng điện trong một mạch điện là: A. Chiều hướng từ cực dương về phía cực âm của nguồn. B. Chiều từ cực dương, qua dây dẫn và các thiết bị tới cực âm. C. Chiều chuyển dịch của các điện tích từ cực âm về cực dương. D. Chiều chuyển dịch của các điện tích từ cực dương về cực âm. Câu 4: Kí hiệu các cực của nguồn điện là do: A. Chiều dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm của nguồn. B. Cực dương mang điện tích còn cực âm không mang điện tích. C. Cực âm của nguồn mang nhiều điện tích hơn cực dương. D. Cực dương mang điện tích dương, cực âm mang điện tích âm. Câu 5: Các êlectrôn tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin……….., cực âm của pin………….. A. đẩy – hút B. hút – đẩy C. đẩy – đẩy D. hút – hút Câu 6: Dòng điện trong kim loại là: A. dòng điện tích chuyển dời có hướng B. dòng các êlectrôn tự do C. dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng D. dòng các êlectrôn chuyển dời từ cực dương sang cực âm. Câu 7: Một học sinh thử kiểm nghiệm sự cách điện của gỗ khô bằng cách sau: đưa một đầu của chiếc bút chì có vỏ làm bằng gỗ chạm vào một vật mang điện và chạm tay vào đầu kia thì bị điện giật. Do đó học sinh này khẳng định: gỗ khô vẫn dẫn điện. Hãy phân tích sai lầm của bạn học sinh trên. Câu 8: Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Hỏi: a. Khi có dòng điện chạy trong mạch kín này thì các electron tự do trong dây dẫn dịch chuyển có hướng từ cực nào sang cực nào của nguồn điện? b. Chiều dịch chuyển có hướng của các electron trong câu trên là cùng chiều hay ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện? MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI 0 câu trả lời
1. Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách................................... 2. Vật nhiễm điện có khả năng................................................ và .......................................... 3. Để biết được một vật có bị nhiễm điện hay không ta đưa vật lại gần các vụn giấy nếu....................................................thì vật nhiễm điện, nếu ..............................................thì vật không nhiễm điện. 4. Có ...... loại điện tích:.................................. và............................... 5. Hai điện tích....................thì đẩy nhau, ..................................... thì hút nhau. 6. Thanh nhựa sau khi cọ xát với vải khô thì nhiễm điện âm vì......................................................., vải khô nhiễm điện.......................... vì.................................................................. 7. Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì nhiễm điện .....................vì mất bớt electron, lụa 8. nhiễm điện.......................... vì.................................................................. 8. Dòng điện là dòng.................................... dịch chuyển có hướng. Dòng điện trong kim loại là dòng......................................................... dịch chuyển có hướng. Các electron tự do dịch chuyển từ............................. sang ....................... của nguồn điện. 9. Các thiết bị điện hoạt động khi..........................................chạy qua nó. Để thiết bị điện hoạt động, ta nối nó với ...................tạo thành mạch điện kín. 10. Chất dẫn điện là..................................................chạy qua. Chất cách điện là..................................................chạy qua. Bạc ....................... tốt hơn đồng, đồng dẫn điện.................nhôm. Nhựa, cao su, thủy tinh, sứ là chất..................................... Help me, mình đang cần gấp 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.