Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Nguyễn Thị Kiều
Nguyễn Thị Kiều 12 tháng 3 2017 lúc 13:12
Bình luận (0)
Hung nguyen
Hung nguyen 14 tháng 3 2017 lúc 17:15

T tìm được A là C2 H6 còn B là CH4

Bình luận (3)
๖ۣۜĐức
๖ۣۜĐức 19 tháng 3 2017 lúc 22:33

Kết quả hình ảnh cho fa doremon

Bình luận (0)
tran thi phuong
tran thi phuong 28 tháng 1 2016 lúc 13:01

Đổi 10 cm3=10 ml,50cm3=50ml,70cm3=70ml,20cm3=20ml.Sản phẩm sau khi đốt cháy và ngưng tụ hơi nước có thể tích =50ml bao gồm:CO2,O2 dư,sau khi dẫn sản phẩm qua dung dịch kiềm dư thì CO2 được hấp thu vào trong dung dịch kiềm còn 20ml khí thoát ra là thể tích O2 dư=>VCO2 thu được sau khi đốt cháy=50-20=30(ml) và thể tích oxi phản ứng=70-20=50 ml.ta có pt: CxHy +(x+y/4)--->xCO2+y/2 H2O (1)

                                                                                       10ml--------------->x.10ml---->y/2.10ml

lại có VCO2=30=10.x=>x=3,bảo toàn nguyên tố Oxi ta có VO pu=VO(CO2)+VO(H2O)=2.VCO2+VH2O=>VH2O=50.2-30.2=40ml,lại có VH2O=y/2.10=40=>y=8

=> CTPT của X là C3H8.

Bình luận (0)
tran thi phuong
tran thi phuong 28 tháng 1 2016 lúc 13:46

Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

Bình luận (0)
Nguyễn hiền
Nguyễn hiền 30 tháng 1 2016 lúc 4:46

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Loading...