Chủ đề 2. Cacbohiđrat - Hỏi đáp

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có ?

2 câu trả lời

Chất thuộc loại đisaccarit là ?

1 câu trả lời

Hai chất đồng phân của nhau là ?

2 câu trả lời

Saccarozơ và glucozơ đều có điểm chung là ?

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.