Chủ đề 2. Cacbohiđrat - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có ?

2 câu trả lời

Chất thuộc loại đisaccarit là ?

1 câu trả lời

Hai chất đồng phân của nhau là ?

2 câu trả lời

Saccarozơ và glucozơ đều có điểm chung là ?

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.