Bài 8: Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt

diuhuyn ngok ngkec
29 tháng 10 2019 lúc 12:03

-Hình cắt được dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.Phần vật thể bị mặt phẳng cắt cắt qua được kẻ bằng nét gạch gạch.

Bình luận (0)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
8 tháng 10 2019 lúc 21:12

Bản vẽ kĩ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ

Bình luận (0)
Hường anh Channel
3 tháng 10 2019 lúc 20:55

D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN