Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thảo Phương
Thiếu tướng -
22 tháng 6 2020 lúc 16:32

Nước Pháp lúc này rơi vào khủng hoảng tài chính, vua Louis XVI triệu tập một hội nghị các đẳng cấp vào tháng 5-1789, Lafayette đại diện cho đẳng cấp thứ 2 đến dự. Thế nhưng, hội nghị này đã không thành công lại còn khoét sâu thêm những mâu thuẫn giữa các đẳng cấp với chế độ phong kiến Pháp. Ngày 14-7-1789, người dân Pari tấn công vào ngục Bastille, Lafayette được Quốc hội giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia chống lại chế độ phong kiến. Ngay sau khi ngục Bastille bị nhân dân Pari công phá, nước Pháp tổ chức Hội nghị quốc dân để xây dựng hiến pháp. Lafayette được giao nhiệm vụ soạn thảo văn kiện có tính cương lĩnh chống phong kiến của giai cấp tư sản Pháp. Và ông đã trình bày bản Tuyên ngôn nhân quyền trước Quốc hội với tên đầy đủ là “Tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân”. Ngày 26-8-1789, Bản Tuyên ngôn nhân quyền chính thức được thông qua.

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thiếu tướng -
22 tháng 6 2020 lúc 16:47

Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất vì:

- Cách mạng Pháp đã xoá bỏ tình trạng cát cứ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất.

- Nó lật đổ chế độ phong kiến, người nông dân được giải phóng.

- Dưới thời chuyên chính Gia-cô-banh đã giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Kinh tế tư bản chủ nghĩa Pháp phát triển nhanh chóng sau cách mạng.

- Hoàn thành nhiệm vụ của 1 cuộc CMTS

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để do:

- Chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến -> sau cách mạng nhân dân không nhận được gì, ngôi vua vẫn tồn tại.

Bình luận (0)
🍀Gia Long ( 🌴Yêu Sinh Học 🌴 )🍀
Thượng tá -
18 tháng 5 2020 lúc 15:37

* Tính chất:

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên do giai cấp vô sản lãnh đạo trong thời kì đế quốc chủ nghĩa.

* Ý nghĩa:

- Cách mạng đã phát động các giai cấp bị bóc lột và các dân tộc bị áp bức trong đế quốc Nga đứng lên đấu tranh làm lung lay chế độ Nga hoàng.

- Cuộc cách mạng Nga đã dấy lên một cao trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước đế quốc và thúc đẩy sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN