Bài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Nguyễn Quốc Thắng
22 tháng 9 2017 lúc 7:34

Đây, b tham khảo xem, vừa vẽ vội thôiBài 3: Thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Bình luận (0)
TFboys
2 tháng 5 2017 lúc 14:49

lên Facebook mà đăng nhá bạn!

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN