Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều

Sách Giáo Khoa
29 tháng 11 2019 lúc 15:10

Áp dụng công thức tính tần số của máy phát điện \(f=np\)

\(\Rightarrow\text{Tần số của dòng điện do máy phát tạo ra}\) \(f=\frac{pn}{60}\rightarrow n=\frac{60f}{p} \)\(=\frac{60.50}{8}=375vòng\)/\(phút\)

Bình luận (0)
ĐỖ CHÍ DŨNG
16 tháng 5 2019 lúc 14:29

Câu C . 0,3A

Bình luận (0)
Việt Trinh ARMY
27 tháng 1 2019 lúc 22:58

Vì khi đs số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên luôn phiên tăng , giảm

Câu trả lời đó có đúng không ạ? câu hỏi trên chỉ là câu hỏi của lp 9 thôi ạ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN