Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Quang Nhân
Quang Nhân 12 tháng 4 2019 lúc 20:09

Mạch điện trong nhà

Lắp đặt kiểu nổi

Lắp đặt kiểu ngầm

Ưu điểm

– Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật và tránh được các tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện. – Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa và thay thế khi bị sự cố.

– Vừa tiết kiệm không gian lắp đặt, vừa đảm bảo mỹ quan. – Đảm bảo an toàn điện và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nhược điểm

– Nếu bố trí không hợp lý sẽ làm mất mỹ quan, chiếm nhiều không gian lắp đặt. – Khó lắp đặt với kiểu nhà có kiến trúc phức tạp.

– Lắp đặt dây dẫn điện thường phải tiến hành song song khi xây lắp nhà ở. – Khó kiểm tra, sửa chữa và khó thay thế khi bị sự cố.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 4 2019 lúc 12:33

Mạng điện trong nhà: lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt kiểu ngầm.

Mạch điện trong nhà

Lắp đặt kiểu nổi

Lắp đặt kiểu ngầm

Ưu điểm

- Đảm bảo được yêu cầu mỹ thuật và tránh được các tác động xấu của môi trường đến dây dẫn điện. - Dễ dàng kiểm tra, sửa chữa và thay thế khi bị sự cố.

- Vừa tiết kiệm không gian lắp đặt, vừa đảm bảo mỹ quan. - Đảm bảo an toàn điện và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Nhược điểm

- Nếu bố trí không hợp lý sẽ làm mất mỹ quan, chiếm nhiều không gian lắp đặt. - Khó lắp đặt với kiểu nhà có kiến trúc phức tạp.

- Lắp đặt dây dẫn điện thường phải tiến hành song song khi xây lắp nhà ở. - Khó kiểm tra, sửa chữa và khó thay thế khi bị sự cố.

Bình luận (1)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN