Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật sản xuất và đời sống

B͛é_Z͛A͛N͛
B͛é_Z͛A͛N͛ 7 tháng 1 lúc 21:05

Bruh

Bình luận (0)
Trương Nguyễn Thùy Nga
Trương Nguyễn Thùy Nga 7 tháng 1 lúc 21:55

(1) tên gọi chi tiết

(2) số lượng chi tiết

Bình luận (0)

Em cần đưa ra hình ảnh em nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Uyên
Nguyễn Lê Phương Uyên 6 tháng 1 lúc 19:43

*Đối với sản xuất:-Trong sản xuất muốn làm ra một sảm phẩm nào đó trước hết người thiết kế phải diễn tả chính xác và kết cấu của sản phẩm thông tin cần thiết khác : vật liệu , kích thước, yêu cầu kĩ thuật. -Các nội dung này được trình bày các quy tắc thống nhất bằng bản vẽ kỹ thuật. -Sau đó, người công nhân dựa vào bản vẽ để tạo tiến hành thi công sản phẩm, lắp ráp chế tạo *Đối với đời sống: -Mỗi sản phẩm để sử dụng một cách hiệu quả và an toàn đều có một bản chỉ dẫn bằng chữ viết, hình vẽ đi kèm

tick cho mk vs nha~~

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diệp
Nguyễn Thị Diệp 13 tháng 9 2020 lúc 8:07

1) Nói bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong kĩ thuật là vì các nhà kĩ thuật và công nhân dùng bản vẽ kĩ thuật làm phương tiện trao đổi với nhau.

2) - Đối với sản xuất: Trong quá trình sản xuất, muốn làm ra một sản phẩm nào đó, trước hết phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, phải nêu đầy đủ các thông tin cần thiết khác như kích thước, yêu cầu kĩ thuât, vật liệu ... Các nội dung này được trình bày theo các qui tắc thống nhất bằng bản vẽ kĩ thuật. Sau đó người công nhân căn cứ vào bản vẽ để chế tạo, lắp ráp, thi công.

- Đối với đời sống: Trong đời sống, chúng ta thường xuyên sử dụng những sản phẩm do con người làm ra từ các đồ dùng điện, điện tử, đến các phương tiện đi lại, các loại thiết bị dùng trong sinh hoạt ... Để người tiêu dùng sử dụng một cách an toàn và hiệu quả, mỗi chiếc máy hoặc thiết bị phải đi kèm một bản vẽ chỉ dẫn bằng lời và bằng hình ảnh ( bản vẽ, sơ đồ ... )

Bình luận (0)
Bùi Lan Anh
Bùi Lan Anh 25 tháng 3 2020 lúc 19:25

Quy ước biểu diễn ren trên bản vẽ kĩ thuật:

- Ren ngoài:

+ Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm

+ Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

+ Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm

+ Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm

+ Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh

+ Vòng tròn chân ren chỉ vẽ bằng 3/4 vòng tròn

- Ren trong:

+ Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét liền đậm

+ Đường chân ren được vẽ bằng nét liền mảnh

+ Đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm

+ Vòng đỉnh ren được vẽ đóng kín bằng nét liền đậm

+ Vòng chân ren được vẽ hở bằng nét liền mảnh

+ Vòng tròn chân ren chỉ vẽ 3/4 vòng tròn

+ Phần hở luôn ở phía trên bên phải

- Ren bị che khuất

Các đường giới hạn ren, đường đỉnh ren, đường chân ren đều vẽ bằng nét đứt.

Bình luận (0)
Inosuke Hashibira
Inosuke Hashibira 5 tháng 4 2020 lúc 15:38

Bài làm

- Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ nhất định.

- Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể.

# Học tốt #

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN