SKILL 1

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:46

1. chapped skin: da bị nứt nẻ

2. acne: mụn trứng cá

3. sunburn: cháy nắng

=> Acne is the most common skin condition among teenagers.

(Mụn trứng cá là tình trạng da phổ phiến nhất ở tuổi thiếu niên.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Vanh Nek
11 tháng 2 2023 lúc 19:41

1b

2d

3a

4c

Bình luận (0)
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:46

Tạm dịch: 

Mụn trứng cá là một bệnh lý về da, nó gây ra những nốt mụn nhỏ, màu đỏ trên mặt và lưng. Nó ảnh hưởng đến 70-80% thanh niên từ 12 đến 30. Có nhiều em nữ bị mụn trứng cá hơn các em nam. Đây không phải là một căn bệnh nguy hiểm nhưng những người trẻ tuổi đều muốn tránh nó.

Dưới đây là một số mẹo để chăm sóc da bị mụn.

- Đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc.

- Ăn nhiều trái cây và rau quả, và ít thức ăn nhanh.

- Rửa mặt bằng xà phòng đặc biệt dành cho mụn trứng cá, nhưng không quá hai lần một ngày.

- Không chạm hoặc nặn mụn, đặc biệt là khi tay bạn bẩn.

- Nếu nó trở nên nghiêm trọng, hãy đến gặp bác sĩ.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:47

1. A

The first paragraph is mainly about what acne is.

(Đoạn văn đầu tiên chủ yếu nói về mụn trứng cá là gì.)

Thông tin: Đoạn văn có đề cập nhiều thông tin về mụn trứng cá (mụn trứng cá là gì, triệu chứng, ảnh hưởng,...)

2. C

Which statement is NOT correct about acne? => Acne affects more boys than girls.

(Câu nào KHÔNG ĐÚNG về mụn trứng cá? => Mụn trứng cá ảnh hưởng đến trẻ em trai nhiều hơn trẻ em gái.)

Thông tin: .... More girls have acne than boys.

(Nhiều bạn nữ bị mụn trứng cá hơn bạn nam.)

3. B

Most age group does acne affect the most? => 12 – 30

(Ở lứa tuổi nào thì mụn ảnh hưởng nhiều nhất? => 12 - 30)

Thông tin: ... It affects 70-80% of young people between 12 and 30.

(Nó ảnh hưởng đến 70-80% thanh niên từ 12 đến 30 tuổi.)

4. B

How should you wash your face? => With soap for acne.

(Bạn nên rửa mặt thế nào? => Với xà phòng trị mụn.)

Thông tin: Wash your face with special soap for acne, but no more than twice a day.

(Rửa mặt bằng xà phòng đặc biệt dành cho mụn trứng cá, nhưng không quá hai lần một ngày.)

5. A

What does the word “it” in the last sentence refer to? => acne

(Từ “it” ở câu cuối đề cập đến điều gì? => mụn trứng cá)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
8 tháng 10 2023 lúc 14:47

A: I can easily follow some tips:

(Tôi có thể dễ dàng làm theo một số mẹo)

- Go to bed early.

(Đi ngủ sớm.)

- Eat more fruit and vegetables.

(Ăn nhiều trái cây và rau quả.)

- Wash my face with special soap for acne.

(Rửa mặt bằng xà phòng đặc trị mụn.)

B: I can easily follow some tips:

(Tôi có thể dễ dàng làm theo một số mẹo)

- Go to bed early and get enough sleep. 

(Đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc.)

- Eat more fruit and vegetables, and less fast food.

(Ăn nhiều trái cây và rau quả, và ít thức ăn nhanh.)

- Wash my face with special soap for acne, but no more than twice a day.

(Rửa mặt bằng xà phòng đặc biệt dành cho mụn trứng cá, nhưng không quá hai lần một ngày.)

- Don’t touch or pop spots, especially when my hands are dirty.

(Không chạm hoặc chạm vào các điểm, đặc biệt là khi tay tôi bị bẩn.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết

1. 

=> Use some lip balm

=> use coconut oil

2

=> Eat less fast food , beef, ice cream

=> Eat more fruit and vegetables

3 => get anough sleep ,  7-8 hours a day

=> Don't go to bed too late

4 => keep warm and stay in bed

=> Drink plenty of water and eat light foof

5 => Avoid washing your hair every day

=> Take vitamins

Bình luận (0)