Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 SỞ GDĐT HÀ TĨNH TRƯỜNGTHPT ĐỨC THỌ KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ SỐ 2 MÔN THI GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 10 (Thời gian làm bài: 45phút) Phần I: TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (Hãy chọn đáp án đúng nhất) Câu 1: Trong Triết học duy vật biện chứng, thế giới quan và phương pháp luận biện chứng luôn: A. Tồn tại bên cạnh nhau B. Tách rời nhau C. Thống nhất hữu cơ với nhau D. Bài trừ nhau Câu 2: Khi hai mặt đối lập luôn tác động bài trừ, gạt bỏ lẫn nhau, Triết học gọi là gì? A. Sự đấu tranh của hai mặt đối lập B. Sự thống nhất của hai mặt đối lập C. Sự chuyển hoá của hai mặt đối lập C. Sự phủ định của phủ định Câu 3: Theo quan điểm Triết học sự vật nào sau đây không nói về Chất ? A. Muối mặn B.Gừng cay C. Gỗ lim cứng không mọt D. Đất làm gốm Câu 4: Chất và lượng trong mỗi sự vật, hiện tượng luôn: A.. Tách rời nhau B. Ở bên canh nhau C. Thống nhất với nhau D. Hợp thành một khối Câu 5: Theo quy luật phủ định của phủ định, con đường phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo chiều hướng nào? A. Đường tròn khép kín B. Đường xoáy ốc đi lên C. Đường Parabol D. Đường thẳng đi lên Câu 6: Nhận thức lí tính đem lại cho con người những hiểu biết về: A. Đặc điểm bên ngoài sự vật, hiện tượng B. Bản chất bên trong sự vật, hiện tượng C. Đặc điểm cơ bản của sự vật, hiện tượng D. Đặc điểm không cơ bản của sự vật, hiện tượng. Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (2đ) Thế nào là phủ định biện chứng? Lấy một vài ví dụ minh hoạ? Câu 2: (2đ) Vì sao nói thực tiễn là cơ sở của nhận thức? Lấy ví dụ chứng minh? Câu 3: (3đ) Vận dụng kiến thức đã học để giải trả lời câu hỏi trong tình huống sau: Tuấn và Trọng tranh cãi về mối quan hệ giữa vận động và phát triển - Tuấn: Không có sự vận động thì không có sự phát triển nào cả. - Trọng: Theo tớ, cậu đã hiểu sai, bởi có những sự vật, hiện tượng không vận động vẫn có sự phát triển. Ví như cây cối chúng đứng yên một chỗ nhưng vẫn sinh trưởng, ra hoa, kết trái đấy thôi! Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến của Tuấn hay Trọng? Vì sao? .............................................................Hết............................................................ (Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm!)
00:00:00