Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

1 SỞ GDĐT HÀ TĨNH TRƯỜNGTHPT ĐỨC THỌ KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ SỐ 1 MÔN THI GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI 10 (Thời gian làm bài: 45phút) Phần I: TRẮC NGHIỆM: 3 điểm (Hãy chọn đáp án đúng nhất) Câu 1: Đối tượng nghiên cứu của Triết học là những vấn đề: A. Chung nhất của thế giới B. Lớn của thế giới C. Chung nhất, phổ biến nhất cuả thế giới D. Lớn nhất của thế giới. Câu 2: Khi hai mặt đối lập ràng buộc nhau, tạo tiền đề tồn tại cho nhau, Triết học gọi là gì? A. Sự đấu tranh của hai mặt đối lập B. Sự thống nhất của hai mặt đối lập C. Sự chuyển hoá của hai mặt đối lập C. Sự phủ định của phủ định Câu 3: Theo quan điểm Triết học sự vật nào sau đây nói về Chất ? A. Bông dệt vải B.Gừng cay C. Vữa xây nhà D. Đất làm gốm Câu 4: Điểm giống nhau giữa chất và lượng thể hiện ở chỗ, chúng đều: A. Là cái để phân biệt các sự vật, hiện tượng với nhau B. Là tính quy định vốn có của các sự vật, hiện tượng C. Thể hiện trình độ vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng D. Là những thuộc tính cơ bản vốn có của sự vật, hiện tượng. Câu 5: Quy luật phủ định của phủ định làm rõ vấn đề nào sau đây? A. Chỉ ra nguồn gốc của sự phát triển B. Chỉ ra cách thức của sự phát triển C. Chỉ ra động lực của sự phát triển D. Chỉ ra khuynh hướng của sự phát triển Câu 6: Nhận thức cảm tính đem lại cho con người những hiểu biết về đặc điểm: A. Bên ngoài sự vật, hiện tượng B. Bên trong sự vật, hiện tượng C. Cơ bản của sự vật, hiện tượng D. Không cơ bản của sự vật, hiện tượng. Phần II: TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1:(2điểm) Thế nào là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học ? Lấy ví một vài ví dụ? Câu 2:(2điểm) Vì sao nói thực tiễn là động lực của nhận thức? Lấy ví dụ chứng minh? Câu 3: (3đ) Vận dụng kiến thức đã học để giải trả lời câu hỏi trong tình huống sau: Tuấn và Trọng tranh cãi về mối quan hệ giữa vận động và phát triển - Tuấn: Không có sự vận động thì không có sự phát triển nào cả. - Trọng: Theo tớ, cậu đã hiểu sai, bởi có những sự vật, hiện tượng không vận động vẫn có sự phát triển. Ví như cây cối chúng đứng yên một chỗ nhưng vẫn sinh trưởng, ra hoa, kết trái đấy thôi! Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến của Tuấn hay Trọng? Vì sao?
00:00:00