Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 – 15 phút ĐỀ SỐ 913 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người b do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra c do lực lượng thần bí tạo ra d do sự sáng tạo của chúa 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a do sự sắp đặt của đấng tối cao b sự chỉ đạo của ý thức con người c khát vọng của loài người d những quy luật khách quan 3/ Triết học Mác - Lênin khẳng định: a con người là sản phẩm của giới tự nhiên b con người là thực thể có sẵn c con người do Chúa trời sáng tạo ra d con người có hai phần: linh hồn và thể xác 4/ Giới tự nhiên bao gồm: a các vật thể b tinh thần của con người c tất cả các sự vật hiện tượng vật chất d thế giới của các lực lượng thần bí 5/ Bằng chứng chứng minh giới tự nhiên là tự có đó là các công trình: a khoa học về giới b khoa học về gen, NST.. c khoa học về vật chất d khoa học về nhân chủng, địa chất.... 6/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố sinh học b yếu tố di truyền c yếu tố xã hội d yếu tố khách quan 7/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình b thần thánh đã tạo ra con người. c nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra d con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người 8/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết lao động và có ngôn ngữ b con người biết hoạt động xã hội c con người biết tổ chức cuộc sống. d con người biết sản xuất 9/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác b đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. c trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc d lấp hết ao hồ 10/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a sự phù hộ của các đấng thần linh. b tài đức của Nqô Quyền c tuân theo quy luật khách quan d sự yếu kém của quân giặc 11/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người b giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người c quyết định thay đổi tự nhiên của con người d khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. 12/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a các vật thể trong tự nhiên b Chúa trời c các thần linh d thế giới tà ma 13/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a sự vĩ đại của thế giới b con người không biết gì về giới tự nhiên c khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. d trình độ của con người còn rất thấp kém 14/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vật lý đến sinh học b từ vô cơ đến hữu cơ c từ hữu cơ đến vô cơ d từ chính bản thân giới tự nhiên 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong b chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại c con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình d một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển
00:00:00