Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 – 15 phút ĐỀ SỐ 911 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra c do sự sáng tạo của chúa b tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người d do lực lượng thần bí tạo ra 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a khát vọng của loài người b sự chỉ đạo của ý thức con người c do sự sắp đặt của đấng tối cao d những quy luật khách quan 3/ Xã hội là một bộ phận : a cao nhất trong giới tự nhiên b đặc thù của giới tự nhiên c duy nhất trong giới tự nhiên d sản sinh ra giới tự nhiên 4/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a nhận thức, cải tạo chúng b phục tùng và tuân theo c không thể nhận thức được d xoay chuyển theo ý muốn 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a tinh thần của con người b tất cả các sự vật hiện tượng vật chất c thế giới của các lực lượng thần bí d các vật thể 6/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a ý thức của các vĩ nhân b quá trình vận động của thế giới tự nhiên c ý muốn của thần thánh d quy luật khách quan 7/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác. b lấp hết ao hồ c đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ. d trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc 8/ Nước Ô x-trây-li-a nhập bọ hung của Trung Quốc để xử lý lượng phân bò ngập trên đồng cỏ .Điều đó thể hiện: a họ rất coi trọng đồng cỏ b tác hại của bọ hung c quan hệ giữa sinh vật với tự nhiên d con người tuân theo quy luật khách quan của giới tự nhiên 9/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a sự phù hộ của các đấng thần linh. b tuân theo quy luật khách quan c sự yếu kém của quân giặc d tài đức của Nqô Quyền 10/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người. b giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người c khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. d quyết định thay đổi tự nhiên của con người 11/ Sự vật hiện tượng nào sau đây là tồn tại khách quan? a thế giới tà ma b các vật thể trong tự nhiên c các thần linh d Chúa trời 12/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a trình độ của con người còn rất thấp kém b khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. c sự vĩ đại của thế giới d con người không biết gì về giới tự nhiên 13/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người sẽ thay đổi được tất cả b con người phải trả giá c con người không bị ảnh hưởng. d con người sẽ bị ảnh hưởng 14/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a những biến đổi trong vũ trụ b một thế giới mới c một xã hội mới tiến bộ hơn d các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình b giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong c chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại d một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển
00:00:00