Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 - 15 phút ĐỀ SỐ 910 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do lực lượng thần bí tạo ra b do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra c tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người d do sự sáng tạo của chúa 2/ Giới tự nhiên tồn tại và phát triển tuân theo: a sự chỉ đạo của ý thức con người b khát vọng của loài người c những quy luật khách quan d do sự sắp đặt của đấng tối cao 3/ Xã hội là một bộ phận : a duy nhất trong giới tự nhiên b sản sinh ra giới tự nhiên c đặc thù của giới tự nhiên d cao nhất trong giới tự nhiên 4/ Đối với thế giới khách quan con người có khả năng: a không thể nhận thức được b phục tùng và tuân theo c nhận thức, cải tạo chúng d xoay chuyển theo ý muốn 5/ Giới tự nhiên bao gồm: a tinh thần của con người b tất cả các sự vật hiện tượng vật chất c thế giới của các lực lượng thần bí d các vật thể 6/ Con người và xã hội loài người là: a những vật thể tồn tại trong thế giới b chúa tể của muôn loài. c con đẻ của Chúa d sản phẩm của giới tự nhiên 7/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra b con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình c thần thánh đã tạo ra con người. d con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người 8/ Điểm khác biệt lớn nhất của con người với động vật có vú là: a con người biết sản xuất b con người biết hoạt động xã hội c con người biết tổ chức cuộc sống. d con người biết lao động và có ngôn ngữ 9/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a quy luật khách quan b quá trình vận động của thế giới tự nhiên c ý muốn của thần thánh d ý thức của các vĩ nhân 10/ Việc con người có thể làm tan cơn mưa hoặc tạo ra mưa nhân tạo chứng tỏ : a quyết định thay đổi tự nhiên của con người b giới tự nhiên phải phụ thuộc vào con người c khả năng xoay chuyển giới tự nhiên của con người. d khả năng tác động vào giới tự nhiên của con người 11/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. b. sự vĩ đại của thế giới c con người không biết gì về giới tự nhiên . d trình độ của con người còn rất thấp kém 12/ Giới tự nhiên vận động theo quy luật khách quan.Nếu con người làm trái với quy luật đó thì : a con người sẽ thay đổi được tất cả b con người sẽ bị ảnh hưởng c con người không bị ảnh hưởng. d con người phải trả giá 13/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a một xã hội mới tiến bộ hơn b các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người c những biến đổi trong vũ trụ d một thế giới mới 14/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a điều đó là vô lý b cuộc sống bấp bênh của con người c sự thiếu cân bằng trong tự nhiên d đó là quy luật tất yếu của cuộc sống 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại b con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình c giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong d một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển
00:00:00