Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN GDCD - LỚP 10 – 15 phút ĐỀ SỐ 909 (đề có 15 câu) 1/ Nguồn gốc của giới tự nhiên là: a do sự sáng tạo của chúa b do lực lượng thần bí tạo ra c tự có, không phụ thuộc vào ý thức của con người d do ý muốn chủ quan của con người sáng tạo ra 2/ Xã hội là một bộ phận : a duy nhất trong giới tự nhiên b đặc thù của giới tự nhiên c sản sinh ra giới tự nhiên d cao nhất trong giới tự nhiên 3/ Các sự vật hiện tượng vật chất có đặc điểm nổi bật nhất là: a có thể nhìn thấy được b tồn tại chủ quan c tồn tại tự do d tồn tại khách quan 4/ Bằng chứng chứng minh giới tự nhiên là tự có đó là các công trình: a khoa học về giới b khoa học về nhân chủng, địa chất.... c khoa học về gen, NST.. d khoa học về vật chất 5/ Con người có một số đặc điểm thích nghi được với môi trường sống là do chịu sự chi phối của các yếu tố: a yếu tố sinh học b yếu tố xã hội c yếu tố di truyền d yếu tố khách quan 6/ Trong truỵên thần thoại Trung Quốc, bà Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra con người và thổi vào đó sự sống. Quan niệm này có là do: a con người hiểu biết quá ít nên có những quan niệm huyền hoặc về nguồn gốc của mình b thần thánh đã tạo ra con người. c nguồn gốc của con người là do Chúa trời sáng tạo ra d con người cần tôn thờ thần thánh vì họ là tổ tiên của loài người 7/ Lịch sử tồn tại, phát triển của xã hội loài người tuân theo: a quy luật khách quan b quá trình vận động của thế giới tự nhiên c ý muốn của thần thánh d ý thức của các vĩ nhân 8/ Để khai thác và bảo vệ giới tự nhiên một cách hợp lý con người phải : a đổ chất độc hoá học xuống sông, hồ.. b thu hẹp đất canh tác để dùng vào mục đích khác c trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc d lấp hết ao hồ 9/ Nước Ô x-trây-li-a nhập bọ hung của Trung Quốc để xử lý lượng phân bò ngập trên đồng cỏ .Điều đó thể hiện: a tác hại của bọ hung b con người tuân theo quy luật khách quan của giới tự nhiên c họ rất coi trọng đồng cỏ d quan hệ giữa sinh vật với tự nhiên 10/ Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng là nhờ: a tài đức của Nqô Quyền b sự yếu kém của quân giặc c tuân theo quy luật khách quan d sự phù hộ của các đấng thần linh. 11/ Hiện nay con người đang khám phá, nghiên cứu về vũ trụ, điều đó chứng tỏ: a sự vĩ đại của thế giới b con người không biết gì về giới tự nhiên c khả năng nhận thức, hiểu biết về thế giới của con người ngày càng tăng. d trình độ của con người còn rất thấp kém 12/ Con người có nguồn gốc từ loài vượn cổ, khi con người được hình thành thì cũng đồng thời hình thành: a một thế giới mới b các mối quan hệ xã hội tạo nên xã hội loài người c một xã hội mới tiến bộ hơn d những biến đổi trong vũ trụ 13/ Câu tục ngữ :"Nước chảy chỗ trũng " muốn nói rằng: a sự thiếu cân bằng trong tự nhiên b cuộc sống bấp bênh của con người c điều đó là vô lý d đó là quy luật tất yếu của cuộc sống 14/ Quá trình tiến hoá lâu dài của giới tự nhiên bắt đầu như thế nào? a từ vật lý đến sinh học b từ vô cơ đến hữu cơ c từ hữu cơ đến vô cơ d từ chính bản thân giới tự nhiên 15/ Giới tự nhiên là nguyên nhân tồn tại, phát triển của chính nó điều đó có nghĩa là: a con người không thể bắt giới tự nhiên hoạt động theo ý mình b một phần giới tự nhiên tự vận động, phát triển c chỉ có giới tự nhiên mới có thể tồn tại d giới tự nhiên tự tồn tại và tự tiêu vong
00:00:00