Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

TRƯỜNG THPT SÀO NAM KIỂM TRA 1 TIẾT KỲ II (2016- 2017) TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD MÔN GDCD LỚP 10 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 ĐIỂM) Câu 1. Hôn nhân tiến bộ là hôn nhân A. không cần ý kiến của cha mẹ. B. phải đăng ký kết hôn theo luật định. C. tổ chức rước dâu theo đúng nghi lễ. D. phải có trình độ học vấn tương xứng. Câu 2. Những câu tục ngữ nào sau đây không nói về quan hệ gia đình? A. Năng nhặt chặt bị. B. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. C. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. D. Con hơn cha nhà có phúc. Câu 3. Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính A. tự nguyện. B. nghiêm minh. C. tự giác. D. bắt buộc. Câu 4. Nội dung nào sau đây không nói về những trường hợp cấm kết hôn? A. Nam - nữ thanh niên đủ tuổi quy định. B. Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi. C. Giữa những người cùng dòng máu. D. Người đang có vợ hoặc có chồng. Câu 5. Biểu hiện của tình yêu chân chính là? A. Yêu sớm. B. Yêu một lúc nhiều người. C. Sự quyến luyến, gắn bó. D. Quan hệ tình dục trước hôn nhân. Câu 6. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nhân phẩm là toàn bộ ……… mà mỗi con người có được. Nói cách khác nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. A. những năng lực. B. những sở thích. C. những phẩm chất. D. những ý chí. Câu 7. Điền từ còn thiếu vào ba chấm: Nghĩa vụ là ….. của cá nhân đối với nhu cầu lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội? A. Trách nhiệm. B. Phản ánh. C. Nét đặc trưng. D. Hiểu biết. Câu 8. Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm? A. Đói cho sạch, rách cho thơm. B. Gắp lửa bỏ tay người. C. Xay lúa thì thôi ẳm em. D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mã đề: 174 Câu 9. Khi nói đến năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội là đang nói về A. danh dự. B. lương tâm. C. nghĩa vụ. D. nhân phẩm. Câu 10. Tự ái là A. biết làm chủ các nhu cầu của bản thân. B. là bảo vệ danh dự của mình. C. tôn trọng nhân phẩm của người khác. D. đặt cái tôi lên cao nhất. Câu 11. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam quy định nam, nữ bao nhiêu tuổi được kết hôn? A. Nam nữ từ 20 tuổi trở lên. B. Nam đủ 20 tuổi nữ đủ 18 tuổi. C. Nam 20 tuổi nữ 19 tuổi. D. Nam 22 tuổi nữ 18 tuổi. Câu 12. Quy tắc, chuẩn mực nào sau đây biến đổi cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội A. Tôn sư trọng đạo. B. Trai năm thê, bảy thiếp. C. Nhân nghĩa. D. Đạo hiếu. Câu 13. Chọn phương án đúng nhất: Sự điều chỉnh hành vi con người của đạo đức mang tính A. bắt buộc. B. tự hoàn thiện. C. quy định. D. tự giác. Câu 14. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó được coi là có A. Lòng tự trọng. B. Ý chí vươn lên. C. Tính tự tin. D. Tinh thần tự chủ. Câu 15. Bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là A. tổ chức đời sống gia đình hòa thuận. B. mọi chi tiêu trong nhà mỗi người một nửa. C. vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau. D. mọi công việc trong nhà đều chia đôi. Câu 16. Chọn phương án đúng nhất: Danh dự là A. nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. B. uy tín đã được xác nhận và suy tôn. C. đức tính đã được tôn trọng và đề cao. D. năng lực đã được khẳng định và thừa nhận. Câu 17. Truyền thống đạo đức nào sau đây được nhà nước và nhân dân ta kế thừa và phát triển trong thời đại ngày nay? A. Tam tòng. B. Trung quân. C. Tôn sư trọng đạo. D. Trọng nam, khinh nữ. Câu 18. Câu tục ngữ nào sau đây không phản ánh nội dung về nhân phẩm và danh dự? A. Giấy rách phải giữ lấy lề. B. Chết vinh hơn sống nhục. C. Cọp chết để da người chết để tiếng. D. Trong ấm ngoài êm. Câu 19. Nội dung nào sau đây không nói về vai trò của đạo đức đối với cá nhân? A. Góp phần hoàn thiện nhân cách. B. Giàu lòng vị tha, nhân ái. C. Sống vì mình. D. Có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích. Câu 20. Nội dung nào sau đây nói về một số điều cần tránh trong tình yêu? A. Quan tâm sâu sắc. B. Có quan hệ tình dục trước hôn nhân. C. Tôn trọng, tin cậy lẫn nhau. D. Có lòng vị tha thông cảm. II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) Câu 1: Vì sao người có lương tâm sẻ được xã hội đánh giá cao? Ví dụ minh họa? (2đ) Câu 2: Em hãy lấy ví dụ về danh dự của người học sinh? Bản thân em đã làm gì để giữ gìn danh dự của mình? Vì sao người nghiện ma túy khó giữ được nhân phẩm và danh dự? (3đ)
00:00:00