Cuộc thi Ngữ Văn do Linh Phương tổ chức

Đề thi chính thức

Chọn duy nhất 1 trong 2 sau đề sau phù hợp khả năng của mình. Không làm tròn điểm.

Đề 1: Bạn hãy kể lại một câu chuyện ( hoặc kỉ niệm ) đặc biệt với thầy cô giáo mà gây ấn tượng với bạn nhất.

Đề 2: “ Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài ”.

Suy nghĩ của bạn về câu nói trên. Liên hệ thực tế và lời nhắn tới những người đã và đang giúp đỡ bạn mở cánh cổng tương lai.

Danh sách làm bài và điểm