§4. Các tập hợp số

Linh Tăng

x + 5 là bội của 4x + 69

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 2022 lúc 23:19

\(\Leftrightarrow4x+20⋮4x+69\)

\(\Leftrightarrow4x+69-49⋮4x+69\)

\(\Leftrightarrow4x+69\in\left\{1;-1;7;-7;49;-49\right\}\)

hay \(x\in\left\{-17;-\dfrac{35}{2};-\dfrac{31}{2};-19;-5;-\dfrac{59}{2}\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cô Nhóc Dễ Thương
Xem chi tiết
Phạm Thị Vân Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Trà
Xem chi tiết
tràn thị trúc oanh
Xem chi tiết
Thanh Van
Xem chi tiết
Đoreamon
Xem chi tiết
Yến Phạm
Xem chi tiết
Lê Như Quỳnh
Xem chi tiết
♥ Bé Heo ♥
Xem chi tiết