Chương II : Số nguyên

kim ngân

x-43=(35-x)-48 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 20:45

=>x-43=-x-13

=>2x=30

=>x=15

Bình luận (0)
Ngô hải nam
22 tháng 11 lúc 20:45

x-43=(35-x)-48 

x-43=35-x-48

x+x=35-48+43

2x=30

x=30:2

x=15

Bình luận (0)
#Blue Sky
22 tháng 11 lúc 20:49

\(x-43=\left(35-x\right)-48\)
\(\Rightarrow x-43=35-x-48\)
\(\Rightarrow x+x-43-35=-48\)
\(\Rightarrow2x-68=-48\)
\(\Rightarrow2x=30\)
\(\Rightarrow x=15\)
Vậy \(x=15\)

Bình luận (0)
monkey d.luffy
23 tháng 11 lúc 8:14

x-43=(35-x)-48 

x-43=35-x-48

x+x=35-48+43

2x=30

x=30:2

x=15

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đặng Hoài An
Xem chi tiết
Đặng Hoài An
Xem chi tiết
Đỗ Phương Anh
Xem chi tiết
khgdg
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Hiền Tăng
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Ngọc Minh
Xem chi tiết
Hoang Lien Quan
Xem chi tiết
Triệu Bạch Dương
Xem chi tiết