Lớp Lưỡng cư - Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Hoàng Kha Ngô

vòng đời của ễnh ương là gì vậy mn??????

❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 14 tháng 1 lúc 15:41

Vòng đời của ếch ương có thể tóm tắt như sau: 

+ Ếch mẹ giao phối rồi sinh sản đẻ trứng 

+Trứng lở thành lòng lọc rồi các bộ phận trân bắt đầu ló ra dần dần thành ếch lòng lọc 

+ từ ếch lòng lọc chưa hoàn thiện về cơ thể ấy dần dần trưởng thành một con ếch và cứ thế tiếp tục từ đời này qua đời khác

undefined

Bình luận (0)
Trần Đinh Phương Anh
Trần Đinh Phương Anh 14 tháng 1 lúc 15:19

DỊCH THUẬT SONG NGỮ- VÒNG ĐỜI CỦA ẾCH

Bình luận (0)
Phạm Mai Phương
Phạm Mai Phương 14 tháng 1 lúc 18:37

undefined

Bình luận (0)
Trần Đinh Phương Anh
Trần Đinh Phương Anh 14 tháng 1 lúc 18:54

Trứng--->nòng nọc--->nòng nọc mọc chân--->nòng nọc mọc tay--->nòng nọc đứt đuôi và sống ở trên cạn,đôi lúc cũng có thể xuống nước--->ếch trưởng thành. Lại Bắt Đầu Một cuộc sống mới lặp lại như cũ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN