Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Vì sao toàn bộ bề mặt của Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng cùng một lúc?

animepham
25 tháng 5 lúc 19:53

Vì sao toàn bộ bề mặt của Trái Đất không được Mặt Trời chiếu sáng cùng một lúc?

=> vì trái đất có dạng hình cầu , và tự quanh trục của nó liên tục nên sẽ không làm sáng được toàn bộ bề mặt của Trái Đất cùng một lúc được

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết