Bài 12. Độ to của âm

Đào Duy Khánh

vật thứ nhất trong 0,2 phút thực hiện dược 300 dao động,vật thứ hai trong 5 giây thực hiện dược 120000 giao động ,vật thứ ba trong 10 giây thực hiện dc 180 giao động hỏi tai người bình thường ko nghe dược âm phát ra từ vật nào

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 14 tháng 1 lúc 15:44

Tóm tắt:

t1 = 0,2' = 12s

N1 = 300 

t2 = 5s

N2 = 120000

t3 = 10s

N3 = 180

f1 = ?

f2 = ?

f3 = ?

Giải:

Tần số dao động của vật thứ nhất:

\(f_1=\dfrac{N_1}{t_1}=\dfrac{300}{12}=25Hz\)

Tần số dao động của vật thứ hai:

\(f_2=\dfrac{N_2}{t_2}=\dfrac{120000}{5}=24000Hz\)

Tần số dao động của vật thứ ba:

\(f_3=\dfrac{N_3}{t_3}=\dfrac{180}{10}=18Hz\)

Tai người bình thường chỉ nghe được từ 16 - 20000 Hz vì vậy tai người không nghe được âm phát ra từ vật thứ 2  

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN