Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Các bài toán về đo đạc và gấp hình

Quoc Tran Anh Le

Treo phiếu học tập với kết quả của cá nhân và nhóm. So sánh kích thước ước lượng và kích thước sau khi đo, rút ra bài học kinh nghiệm. Giáo viên và học sinh đánh giá và tự đánh giá, nhận xét kết quả học tập của cá nhân, nhóm và kết luận buổi làm việc.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 22:15

Bài học: Muốn biết chính xác kết quả, ta nên đo đạc chính xác kết hợp tính toán

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)