Bài 12. Vương quốc Lào

Nguyễn Quốc Đạt

Trên vùng cao nguyên Xiêng Khoảng (Lào) có hàng nghìn chiếc chum đá với đường kính lớn nhất lên đến 3 m. Các nhà khảo cổ học cho rằng cánh đồng Chum là dấu tích của một nền văn hóa kim khí mà chủ nhân là nguời Lào Thơng. Từ thế ki XIII - XIV, người Lào Thơng bản địa kết hợp với người Lào Lùm di cư đến và lập nên Vương quốc Lào.

Vậy quá trình hình thành và phát triển cùa Vưong quốc Lào như thế nào? Những nét văn hóa tiêu biểu là gì?

Nhật Văn
19 tháng 9 lúc 20:04

Tham khảo:

* Quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang

- Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ.

- Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào, đặt tên nước là Lan Xang (Triệu Voi).

- Thế kỉ XV - XVII, Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng.

* Thành tựu văn hóa tiêu biểu

+ Chữ viết: từ chữ Phạn sáng tạo ra chữ viết riêng của dân tộc mình

+ Văn học dân gian và văn học viết.

+ Đời sống văn hoá của người Lào rất phong phú và hồn nhiên.

+ Tôn giáo: đạo Phật là quốc giáo

+ Kiến trúc, điêu khắc: xây dựng một số công trình theo kiểu Hin-đu và Phật giáo, điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Dũng
19 tháng 9 lúc 20:05

- Quá trình hình thành, phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang:

+ Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ.

 

+ Năm 1353, Pha Ngừm thống nhất các mường Lào, đặt tên nước là Lan Xang.

+ Thế kỉ XV - XVII, Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng.

- Trong các thế kỉ XV - XVII, cư dân Lan Xang đã đạt được nhiều thành tựu văn hóa tiêu biểu trên các lĩnh vực: chữ viết, văn học, tôn giáo, kiến trúc và điêu khắc…

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)