§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Lợn Còii

Trên giá sách có 12 quyển sach. Có bao nhiêu cách chọn ra 5 quyển sách sao cho không có 2 quyển nào đứng cạnh nhau


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hán Bình Nguyên
Xem chi tiết
Hoàng
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn_Thị_Bích_Ngọc1234
Xem chi tiết
Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Khánh Huỳnh Duy
Xem chi tiết
10A6_7_Lê Minh Đức
Xem chi tiết