May mặc trong gia đình

Nguyễn Hiền

trang phục là gì? có mấy loại trang phục? kể tên và nêu chức năng của trang phục?

Trần Thị Ánh Tuyết
3 tháng 12 2018 lúc 16:10

Trang phục là gì?

-Quần áo

-Một số dụng đi kèm như :nón ,khăn quàng ,thắt lưng ,vớ ,giày,...

Có mấy loại trang phục?

*Có 4 loại trang phục :

-Trang phục theo thời tiết.

-Trang phục theo công dụng.

-Trang phục theo lứa tuổi.

-Trang phục theo giới tính.

Bình luận (0)
Trần Thị Ánh Tuyết
3 tháng 12 2018 lúc 16:15

Chức năng của trang phục?

-Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của môi trường.

-Làm đẹp cho con người cho mọi hoạt động.

Bình luận (0)
Nguyễn Nguyễn Trí
3 tháng 12 2018 lúc 19:13

Trang phục là :
- Trang phục bao gồm :
+ Áo quần
+ 1 số vật dụng đi kèm : giày, dép, mũ,... -> Trong đó, áo quần là chính.
Các loại trang phục :
Phân thành 4 loại :
- Theo công dụng
- Theo thời tiết
- Thời lứa tuổi
-Theo giới tính
Chức năng của trang phục :
- Bảo vệ cơ thể tránh tác hại của mội trường
- Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nana Lệ Chi
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Phương UYên
Xem chi tiết
Khanh Hoa
Xem chi tiết
Đoàn Kim Chính
Xem chi tiết
Yêu Isaac quá đi thui
Xem chi tiết
Dân Nguyễn Chí
Xem chi tiết
Không Phải Dạng Vừa Đâu
Xem chi tiết
Minh Kelly
Xem chi tiết