Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bạc Liêu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 2
Điểm SP 17

Người theo dõi (42)

Đang theo dõi (63)

Dương Hạ Chi
Hồng Gia Phát
lê thị uyên
mimicute