Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 80
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (7)

Co Bang
pham thu hoai
Erza Scarlet
Phạm Ngọc Anh

Đang theo dõi (0)